Overzicht van eerdere aanpassingen van de regelgeving

Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in het Activiteitenbesluit en -regeling vanaf 1 maart 2013 die inmiddels in werking zijn getreden. Daarnaast vindt u hier een overzicht van de vroegere agrarische AMvB's en Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins.

plaatje voor RiO - wettechnische infoVoor elk besluit, wet of regeling kunt u ook de teksten van ontwerp, wijziging vinden op wetten.nl. Dat kan met de knop rechtsboven naar 'Wettechnische informatie'. Onder de kop 'Overzicht van wijzigingen voor de regeling' staan de inwerkingtreding, de publicatie en de Kamerstukken.