Melding en AIM

Koe van dichtbijAls een agrarisch bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, geldt de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit.

De agrariër moet oprichting en wijzigingen uiterlijk vier weken van tevoren melden. De meldingsplicht geldt voor type B- en type C-bedrijven.

De agrariër kan de melding bij de gemeente indienen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er is geen wachtwoord nodig.


Direct naar