Opslaan van bodembedreigende, niet gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van bodembedreigende, niet gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze activiteit betreft bovengrondse tanks waarin bodembedreigende stoffen zijn opgeslagen die niet specifiek genoemd zijn in het Activiteitenbesluit. Voorbeelden hiervan zijn Ad Blue en pekel.

Een opslagtank is een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter. 'Opslag' is een synoniem voor 'voorraad'. Er is sprake van 'opslag' als er geen chemische reactie of vermenging plaatsvindt.

Bodembedreigend

De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, bijlage 2 deel 3 van de NRB).

Niet van toepassing

De activiteit zoals hier beschreven betreft niet de bovengrondse opslag in tanks van de volgende vloeistoffen:

De voorschriften zijn daarnaast niet van toepassing op

  • bovengrondse opslagtanks die ingebouwd zijn in een installatie
  • procestanks
  • intermediate bulk containers (IBC) die voldoen aan hoofdstuk 6.5 van het ADR, dit wordt beschouwd als opslag in verpakking

Uw onderwerpen