Agrarische sector

De agrarische sector heeft te maken met het Activiteitenbesluit. Hier vindt u alles over het Activiteitenbesluit dat van belang is voor deze sector.

Binnen de agrarische sector onderscheiden we: veehouderijen, glastuinbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven (open teelt),  bedrijven die telen in gebouwen (bedekte teelt) en loonwerkbedrijven. Daarnaast komt het voor dat een losse opslag van mest een inrichting is. Ook zijn er bedrijven waar kleinschalig dieren worden gehouden die niet zijn gericht op productie. Dit zijn bijvoorbeeld kinderboerderijen.

Bij elke sector staat uitleg over activiteiten die veel voorkomen in deze sector en de milieuthema's. De activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit staan, zijn altijd van toepassing. De activiteiten in hoofdstuk 4 alleen voor de niet vergunningplichtige activiteiten.

Veehouderij

Hier vindt u de eisen voor veehouderijen, waar landbouwhuisdieren worden gehouden voor productiedoeleinden.

Open teelt

Hier vindt u de eisen voor bedrijven die gewassen telen in de open lucht.

Glastuinbouw

kas met bloemen2

Hier vindt u de eisen voor glastuinbouwbedrijven.

Bedekte teelt

Hier vindt u de eisen voor bedrijven die gewassen telen in een gebouw zonder daglicht. Denk aan champignons, witloftrek of broeien van bollen.

Dierhouderij

Hier vindt u eisen voor bedrijven waar dieren worden gehouden die geen landbouwhuisdieren zijn, zoals dierentuinen, kinderboerderijen, hertenkampen en hondenkennels.

Loonwerk

Hier vindt u de eisen voor Hier vindt u de eisen voor agrarische loonwerkbedrijven.

Losse opslag

Hier vindt u eisen voor een opslag van mest of kuilvoer op een locatie buiten het bedrijf, bijvoorbeeld in een weiland.