Loonbedrijf

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor activiteiten die vaak plaatsvinden bij agrarische loonbedrijven.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Hier staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Deze bedrijven zijn meestal niet vergunningplichtig, zodat ook de voorschriften voor geluid en energiebesparing gelden.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest en kuilvoer.

Drijfmest en digestaat

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van drijfmest en digestaat in mestbassins.

Vloeibare bijvoedermiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen.

Gewasbescherming

Hier vindt u de eisen voor het aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn ook deze voorschriften van toepassing.

Wasplaats en stalling

Hier vindt u de eisen voor het het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen.

Inwendig reinigen voertuigen

Hier vindt u de eisen voor het inwendig reinigen van voertuigen en werktuigen.

Tank vloeibare kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een tank.

Vaste kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vaste kunstmeststoffen.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Opslaan bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.