Veehouderij

Hier vindt u een overzicht van de eisen in het Activiteitenbesluit voor veehouderijen en activiteiten die vaak plaatsvinden bij veehouderijen. Het gaat om het houden van landbouwhuisdieren. Landbouwhuisdieren zijn dieren die worden gehouden voor de productiedoeleinden, zoals productie van melk, vlees of eieren. Denk aan kippen, varkens, koeien en paarden.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Hier staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Voor type B bedrijven gelden ook de voorschriften voor geluid en energiebesparing.

Landbouwhuisdieren

Hier vindt u de eisen voor het houden van landbouwhuisdieren.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest en kuilvoer.

Drijfmest en digestaat

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van drijfmest en digestaat in mestbassins.

Bereiden brijvoer

Hier vindt u de eisen voor het bereiden van brijvoer.

Vloeibare bijvoedermiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen.

Vergisten mest

Hier vindt u de eisen voor het kleinschalig vergisten van mest.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn deze voorschriften ook van toepassing.

Reinigen veewagens

Hier vindt u de eisen voor het inwendig reinigen van veewagens.

Wasplaats en stalling

Hier vindt u de eisen voor het het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater en het zoutarm maken van brak water.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Petroleumtank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van halfzware olie (petroleum) in een tank.

Bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.