Kan ik een melding weigeren, omdat het bedrijf niet voldoet aan de voorschriften voor geur of ammoniak?

Vraag

Kan ik een melding weigeren, als het bedrijf niet voldoet aan de voorschriften voor bijvoorbeeld geur en ammoniak in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, dit kan niet. Een melding is een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Er is geen sprake van het wel of niet accepteren van een melding. Wel kunt u de inrichtinghouder erop wijzen dat er strijd is met de regels uit het Activiteitenbesluit.

Het advies is daarom om bij ontvangst van een melding wel te beoordelen op geur en amoniak, maar dit is geen verplichting voor het bevoegd gezag. De inrichtinghouder kan dan vrijwillig een nieuwe melding indienen, die wel voldoet aan de geur- en ammoniakvoorschriften. Dit voorkomt handhaving achteraf op de geur- en ammoniakvoorschriften (paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit). Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de inrichtinghouder om aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit te voldoen.

NB: de omgevingsvergunning bouwen kan alleen worden aangehouden wanneer de melding niet ingediend of niet compleet is. Zie ook geen volledige melding bij aanvraag omgevingsvergunning.