Maatwerkvoorschriften gemeente Nederweert

Op 24 september 2016 trad het besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche) in werking. Zie het Staatsblad 2016, nr. 337. Dit voorstel voor de 12e tranche bevat wijzigingen en aanpassingen van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet.

Voor het onderdeel veehouderij heeft dit betrekking op het volgende:

Zorgvuldige veehouderij (nieuw artikel 7q)
De gemeente Nederweert krijgt de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen voor bedrijven die geen ontwikkelplannen hebben. De overbelasting van geur en fijnstof in Nederweert wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat oude stallen niet zijn aangepast op moderne inzichten. De gemeente heeft een breder instrumentarium nodig om de overbelasting van geur en fijnstof in Nederweert terug te dringen.

Lees meer over de 12e tranche van de crisis- en herstelwet op de pagina 'Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, twaalfde tranche'.