Pluimvee en longontsteking

Pluimveehouderijen spelen een belangrijke rol bij de emissies van fijnstof en endotoxinen. Pluimveebedrijven zijn sinds 2007 in verband gebracht met longontsteking bij omwonenden, maar sinds 2015 is deze specifieke relatie niet meer zichtbaar.

Diverse onderzoeksresultaten

Het IVG-onderzoek (Intensieve Veehouderij en Gezondheid) liet zien, dat rondom intensieve veehouderij meer longontstekingen voorkwamen. Dit gold voor alle jaren tussen 2006 en 2009. Een deel hiervan is waarschijnlijk te verklaren door de Q-koortsuitbraak van 2007-2010.

VGO-onderzoek en onderzoek uit Verenigde Staten

In het VGO-onderzoek zijn nog meer huisartsgegevens gebruikt. Het laat verbanden zien tussen pluimveehouderijen  en longontsteking voor de jaren 2009-2013, dus ook na de Q-koortsuitbraak. Voor 2014 is het verband minder duidelijk, en voor 2015 en 2016 is geen relatie zichtbaar.  Wel laat onderzoek uit de Verenigde Staten (mei 2018) een verband zien tussen het wonen nabij pluimveebedrijven en longontsteking.

Vervolgonderzoek Gelderland, Utrecht en Overijssel

In 2019 is een vervolgonderzoek uitgevoerd in een nieuw gebied (Gelderland, Utrecht en Overijssel). Daar was de specifieke relatie tussen pluimveehouderijen en longontsteking niet zichtbaar. Wel zagen de onderzoekers relatief grote verhogingen van het aantal longontstekingen in plattelandsgemeentes met veel intensieve veehouderijen. Deze verhoging kan niet alleen door de lokale aanwezigheid van geitenhouderijen worden verklaard. Regionale luchtverontreiniging, met name door (primair en secundair) fijnstof en endotoxine emissies uit veehouderijbedrijven met andere diersoorten, speelt mogelijk ook een rol.

Vanwege de relatief hoge emissie van fijnstof blijven mogelijke gezondheidseffecten in regio’s met veel pluimveehouderijen in vervolgonderzoek een punt van aandacht.

Actuele informatie over onderzoeken

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid publiceert regelmatig over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook helpt het Kennisplatform bij het duiden van onderzoeksresultaten en mediaberichten.