Welke dieren?

De meeste gevonden gezondheidseffecten kunnen niet aan één specifieke diersoort worden gerelateerd. Het gaat vaak om een opeenstapeling van bedrijven met pluimvee, varkens, rundvee, geiten, nertsen, schapen en paarden.

De negatieve verbanden hangen waarschijnlijk samen met de uitstoot van fijnstof, endotoxinen en ammoniak (vormt secundair fijnstof). Per type diersoort verschillen  de emissies van deze stoffen.

Geiten en pluimvee zijn sinds 2007 specifiek in verband gebracht met longontsteking. Voor geitenhouderijen is dit verband over meerdere jaren en in verschillende gebieden bevestigd. Voor pluimveebedrijven is de relatie met longontsteking sinds 2015 niet meer zichtbaar.