Afvalstoffen

Bij het covergisten van mest is bijna altijd sprake van het verwerken van afvalstoffen. Zie paragraaf 'Afvalstoffen'.

Mest - afvalstof

Mest is een afvalstof als de veehouder de mest niet kan uitrijden op de eigen landbouwgronden en ook niet onder economische gunstige omstandigheden aan anderen kan leveren. De mest is dan een ‘last’ waarvan de veehouder zich wil ontdoen. Het afvoeren van mest naar een covergistingsinstallatie is dus het afvoeren van afvalstoffen (ervan uitgaande dat er voor de afvoer betaald moet worden). Bij het covergisten van mest van andere veehouderijen is daarom altijd sprake van het vergisten van afvalstoffen.

Covergistingsmateriaal - afvalstof

Covergistingsmaterialen zijn bijna altijd afvalstoffen. Alleen als covergistingsmaterialen zijn geproduceerd (geteeld) met als doel om te gebruiken als covergistingsmateriaal zijn het meestal geen afvalstoffen.