Registratie van gegevens

In de Wet milieubeheer en de Meststoffenwet staat dat bepaalde registraties moeten worden bijgehouden.

Een overzicht van de minimaal te registreren gegevens staat in de paragraaf  ‘Meststoffenwet’ en de paragraaf ‘Wet milieubeheer’. Het is niet nodig om aanvullende registratie-eisen in de omgevingsvergunning milieu te zetten, omdat de wetgever de registratie al uitputtend heeft geregeld.