Wanneer is een omgevingsvergunning milieu nodig?

Voor grotere veehouderijen en voor nerstenhouderijen is een omgevingsvergunning milieu nodig. Ook andere activiteiten dan het houden van landbouwhuisdieren kunnen veehouderijen vergunningplichtig maken. Bijvoorbeeld het hygiëniseren van mest of het opslaan van drijfmest in een mestbassin van meer dan 750 m3.

Hieronder staan vragen en antwoorden over de plicht tot omgevingsvergunning milieu voor veehouderijen. Zie daarnaast ook de tabel  Houden van dieren: OBM, omgevingsvergunning milieu, IPPC.