Relatie Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning milieu bij agrarische bedrijven

Voor veehouderijen met omgevingsvergunning milieu geldt maar een deel van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit. In plaats daarvan moet worden getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet ammoniak en veehouderij.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de relatie tussen het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning milieu bij veehouderijen.

Voor algemene informatie over de verhouding omgevingsvergunning milieu- Activiteitenbesluit lees onze pagina's bij Integrale regels.

Kaasmakerij