Lozingsvoorschriften jachthavens

Bij jachthavens vinden diverse activiteiten plaats waarbij afvalwater vrijkomt Als gevolg daarvan kan er verontreiniging van het oppervlaktewater ontstaan. De activiteiten gaan bijvoorbeeld over het:

  • onderhoud van pleziervaartuigen
  • afleveren van brandstoffen aan pleziervaartuigen
  • bieden van aanlegplaatsen.

Afhankelijk van de grootte, het aantal aanlegplaatsen moeten jachthavens aan bezoekers gelegenheid geven om afvalwater en afvalstoffen af te geven. Ze moeten beschikken over voorzieningen om afvalstoffen en afvalwater , waaronder chemisch toiletwater in te zamelen.

In een jachthaven vinden verschillende activiteiten plaats die in het Activiteitenbesluit (AB) zijn geregeld. De betreffende voorschriften zijn niet in één paragraaf samengevoegd, maar verspreid in het besluit terug te vinden. Dit zijn onder andere de volgende paragrafen:

Tabel

Activiteit

Relevante artikelen

Opmerkingen

Lozen van ingenomen bilgewater.

artikel 3.26h AB

Voor jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen.

Inname afvalstoffen waaronder huishoudelijk afvalwater en inhoud chemische toiletten.

artikelen 3.26i, 3.26j en 3.26k AB

artikel 3.27m MR

Voor jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen.

Onderhouden en afspuiten van vaartuigen

artikelen 4.75 en 4.87 AB

artikelen 4.98 en 4.99 MR

Tanken van vaartuigen

artikelen 4.75, 4.78 en 4.79 AB

artikelen 4.86 en 4.87a MR

Testen van buitenboordmotoren.

artikelen 4.75, 4.84 en
artikel 4.85 AB