Stap 4b Geen nageschakelde techniek maar wel hergebruik

In een iets meer complexe situatie wordt bij de betreffende activiteit geen nageschakelde techniek toegepast, maar is er wel sprake van hergebruik van oplosmiddelen binnen of buiten de activiteit (zie figuur 3).

Zie stap 5 voor definities en uitleg over alle gebruikte stromen in de figuur.

In deze situatie zal een bedrijf vaak kiezen voor het volgen van een reductieprogramma of toetsing aan de totale emissiegrenswaarden, om zo aan te tonen dat men aan afdeling 2.11 voldoet. Het verbruik, de input en de totale emissie kunnen in de hier besproken situatie worden bepaald met behulp van de formules die bij figuur 3 zijn weergegeven.

Figuur 3 Geen nageschakelde techniek maar wel hergebruik

figuur 3

Formules voor berekening basisgegevens

  • Verbruik: I1 - O8
  • Input: I1 + I2
  • Totale emissie: I1 - O6 - O7 - O8

Of het noodzakelijk is ook de overige basisgegevens (afgasconcentratie, diffuse emissie, beoogde emissie, referentie-emissie en hoeveelheid product) te berekenen, hangt af van het regime dat het bedrijf kiest om aan te tonen dat men aan de eisen voldoet. De wijze van berekenen van deze basisgegevens wordt daarom niet hier uiteengezet, maar bij de verschillende regimes (Regime 1, 2, 3 of 4).

Gegevens die in elke oplosmiddelenboekhouding terugkeren, zijn de input (I1+I2), de hoeveelheid VOS in afval (O6), de hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8) en bij de activiteiten 1, 17, 18 en 20 ook de hoeveelheid oplosmiddel in het product (O7). Voor een correcte bepaling van I2, O6 en O7 verwijzen we naar stap 5: Bepaling van de afzonderlijke stromen. Zie hoofdstuk 3.2 voor de berekening van I1 en O8.