Activiteiten en grenswaarden Regime 3 oplosmiddeleninstallaties

Voor drie activiteiten in oplosmiddeleninstallaties zijn totale emissiegrenswaarden als percentage van de oplosmiddelinput opgenomen. Deze activiteiten staan samen met hun grenswaarden in de onderstaande tabel. De hoogte van de emissiegrenswaarde kan afhankelijk zijn van het oplosmiddelverbruik en van de installatie (is er sprake van een bestaande of nieuwe installatie).

emissiewaarden oplosmiddeleninstallaties

Activiteit

Drempel verbruik (ton VOS per jaar)

totale emissie (% input)

17

Vervaardiging van lak, inkt, en kleefstoffen

100

5%

> 1000

3%

18

Bewerking van rubber

15

25%

20

Vervaardiging van geneesmiddelen

50

nieuw: 5%

bestaand: 15%