Geur

Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Maar ook bedrijfsmatige of hobbymatige activiteiten die geur veroorzaken, hebben een plek in de leefomgeving nodig. De regelgeving moet zorgen voor een goede balans tussen beschermen en gebruiken van de leefomgeving.

Voor regelgeving in ontwikkeling: zie geur in de Omgevingswet.

Stappenplan

Stappenplan, bepalen welke geurregels gelden, Activiteitenbesluit, IPPC en BBT-conclusie, maatwerk

Toezicht en handhaving

geurklachten, bron en oorzaak achterhalen, communicatie met burger en bedrijf, maatwerk mogelijk?, handhaving

Activiteiten

Activiteiten die geur veroorzaken, regels in Activiteitenbesluit, diervoederindustrie

Aanvaardbaar geurhinder

Bepalen aanvaardbaar geurhinder, mee te wegen aspecten, piekemissies, cumulatie, gelijkwaardige maatregel

Ruimtelijke ordening

plannen en ontwikkelingen nabij bedrijven, planologische en milieu ruimte van bedrijf, goed woon- en leefklimaat, plantoelichting

Meten en rekenen

NTA 9065 Meten en rekenen geur, NTA 9055 Elektronische neus, Nieuw Nationaal Model (NNM), V-stacks, verspreidingsberekening

Maatregelen

Maatregelen beperken geurhinder, proces geïntegreerd, nageschakelde techniek, verhogen afvoer, vergroten afvoersnelheid of warmte inhoud, geurneutraliserend middel

Nieuws