Wijziging per 1 juli 2020 - verlenging periode overgangsrecht geurvoorschriften

Het ministerie van Infrastructuur en waterstaat heeft het overgangsrecht van geurvoorschriften in artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit aangepast. De wijziging treedt 1 juli 2020 in werking.

Deze aanpassing is nodig vanwege het uitstel van de Omgevingswet. Door de wijziging  zullen de geurvoorschriften in een vigerende vergunning van voor 2016 blijven gelden als maatwerkvoorschrift tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wijziging is te vinden in Staatsblad 2020 nummer 197.