Herziene versie NTA 9065 gepubliceerd

De herziene versie bestaat uit NTA 9065-1 en NTA 9065-2  en is nu gepubliceerd. De nieuwe versies zijn opgesteld door de werkgroep 'Herziening NTA 9065:2012' van de normcommissie 390 040 'Geurmetingen'.

De NTA (Nederlands technische afspraak) geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland.

NTA 9065 nu in 2 delen

NTA 9065-1 behandelt de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken.  NTA 9065-2 gaat over de monstername en analyse. Reden voor herziening waren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geuronderzoek, ook in Europees verband. Ook het herformuleren van de eisen voor geurmonstername en geuranalyse voor accreditatie was 1 van de redenen voor herziening.

Meer weten?

Bekijk ook het artikel op de website van de Nen: Herziene NTA 9065 over geuronderzoek in twee nieuwe delen gepubliceerd.