Ontwerp NTA 9065:2020 ter inzage

De NTA 9065 uit 2012 voor geuronderzoek wordt herzien. De NEN heeft daarom het ontwerp NTA 9065:2020 ter inzage gelegd voor de publieke commentaarronde.

De NTA (Nederlands technische afspraak) geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland.

Deel 1 van NTA 9065 beschrijft de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken. De eisen aan geurmonsterneming en geuranalyse zijn beschreven in NTA 9065-2.

Informatie en uw reactie

Voor inzage van de NTA kunt u terecht op de site van de NEN. Daar kan ook tot 1 juni 2020 commentaar op het ontwerp worden ingediend.