Maatregelen

Er zijn diverse maatregelen mogelijk om geurhinder te beperken. Denk bij een activiteit die voor geurhinder zorgt aan bijvoorbeeld:

  • Aandacht voor afvoerpunt en -hoogte.
  • De mogelijkheid van een nageschakelde techniek die geurcomponenten afvangt.

Informatie over de geurhinder is nodig om de juiste maatregel te kiezen. Hou hierbij wel rekening met de kosten van aanpassing en de mate van ingrijpen in de bedrijfsvoering. Zo kan vragen om verleggen van het emissiepunt of betere ruimteventilatie alleen als dit niet leidt tot onredelijke kosten. De webpagina 'voorbeelden' geeft drie voorbeelden van een kostenafweging.

Oorzaak geurhinder

Om geurhinder te beperken, is goed inzicht nodig in de oorzaken van de geurhinder:

  • Welke geurbronnen veroorzaken de hinder.
  • Zijn het incidentele pieken of continue emissies die de hinder veroorzaken.
  • Spelen andere factoren een rol bij de gehinderden? Voorbeelden zijnstof- of geluidhinder, een gevoel van onveiligheid, lelijk gebouw of slechte communicatie met het bedrijf.

Het kan veel opleveren om de omwonenden te betrekken bij het opsporen van de geurbronnen.

Bij processen waar een variatie aan stoffen vrijkomt, is het zinvol te achterhalen welke stoffen de geur veroorzaken.

Inzicht in afgaskarakteristieken geurbron

Om te bepalen welke maatregelen geschikt zijn, is ook inzicht nodig in de afgaskarakteristieken van de geurbron:

  • diffuus of gekanaliseerd
  • tijdsduur en variatie in de emissie
  • temperatuur, relatieve vochtigheid, debiet en stofgehalte van de afgasstroom

Mogelijkheden om geurhinder te beperken

Bepaal op basis van deze analyse welke mogelijkheden er zijn om de geurhinder te beperken. Mogelijkheden om geurhinder te beperken zijn:

Naast deze maatregelen kan het voorkomen dat een bedrijf een geurneutraliserende middel in wil zetten.