Aandachtspunten bij snelwegen en onderliggend wegennet

Nieuwe infrastructuur en verbreding van bestaande (snel)wegen leiden tot meer drukte op het onderliggende wegennet. Deze drukte kan resulteren in overschrijdingen van de 3% grens op het onderliggende wegennet. Is het dan nodig om het gehele onderliggende wegennet door te rekenen?

Voor de bepaling van NIBM is dat niet nodig. Het gaat bij de NIBM-toets om de grootste concentratietoename op het meest maatgevende punt. Voor zover het effect daar groter is dan 3%, is het project IBM. Er kan dan voor worden gekozen het gehele project doorgang te laten vinden via de regels voor IBM.

Voor zover de toename op andere plaatsen niet de NIBM-grens overschrijdt kan het project desgewenst (voor dat deel) ook doorgang vinden volgens de regels voor NIBM (zie ook IBM project).

De keuzemogelijkheid is vooral van belang als:

  • toename boven de NIBM-grens niet tot overschrijding leidt maar de toename onder de NIBM-grens, ook al is die laag, bijdraagt aan een (dreigende) overschrijding.