Keuring en onderhoud

Voor afval- en afvalmeeverbrandingsinstallaties zijn geen regels voor keuring en onderhoud gegeven. Dit in tegenstelling tot kleine en middelgrote stookinstallaties waarvoor een verplichte keuring is voorgeschreven volgens de SCIOS-systematiek.

Afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties zijn op maat gemaakt voor de specifieke bedrijfssituatie. De SCIOS-systematiek voorziet hier niet in.

Afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties vallen onder de werkingsfeer van hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.