Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen geactualiseerd. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd.

De lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen bestaat uit 323 stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Meer gegevens zijn nodig om vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg niet kan worden onderbouwd.