Hulpmiddel Vermijdings- en reductieprogramma ZZS beschikbaar

Er is een nieuw hulpmiddel voor het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het doel is meer diepgang en uniformiteit in deze programma’s te krijgen.

Stappenplan

Bedrijven kunnen het stappenplan doorlopen om hieraan invulling te geven. Het bevoegd gezag kan het hulpmiddel gebruiken om te beoordelen of het vermijdings- en reductieprogramma volledig is. Ook kan het bevoegd gezag zo concrete acties afspreken met het bedrijf voor het verder minimaliseren van ZZS.