Vernieuwde versie ZZS Navigator beschikbaar

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke ZZS geëmitteerd of gebruikt kunnen worden bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in vergunningen.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de testversie van de ZZS Navigator vervangen door een geheel vernieuwde versie. Er zijn gegevens toegevoegd uit de Emissieregistratie, REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën-registraties en van Omgevingsdiensten. Hierbij is ook informatie over individuele ZZS toegevoegd.

De nieuwe versie is onderdeel van het zoeksysteem. Het is mogelijk de resultaten van een zoekactie te bewaren.