Wijziging Activiteitenregeling ZZS

Per 1 juli 2019 is bijlage 12a van de Activiteitenregeling gewijzigd. Van een aantal stoffen is de categorie aangepast naar Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Verder zijn ruim 50 individuele stoffen aangemerkt als ZZS. Deze stoffen vielen eerder nog onder een stofgroep.

De lijst met wijzigingen is terug te vinden in de publicatie in de Staatscourant. Van 17 stoffen is de stofcategorie gewijzigd. Een stof waarvan de categorie is gewijzigd is bijvoorbeeld 1,2 dichloorpropaan dat van gO.2 nu is ingedeeld in de stofcategorie ZZS en de stofklasse MVP2.

Verschillende categorie en klasse

Aan de lijst is een groot aantal ZZS toegevoegd. Deze stoffen werden nog niet als individuele stof onderscheiden in bijlage 12a. De stoffen vielen in veel gevallen onder een bepaalde stofgroep. De stofgroep en de individuele stoffen behoren vaak tot een verschillende categorie en klasse.

Bijlage 12a is gekoppeld aan de emissie-eisen uit tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit. Stoffen waarvan de categorie is gewijzigd moeten per 1 juli 2019 voldoen aan de emissiegrenswaarde van de nieuwe stofcategorie en klasse. Er geldt geen overgangstermijn.

Meer informatie