ZZS per bedrijfstak: ZZS Navigator

Wat is de ZZS navigator?

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke (groepen) ZZS voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. De indeling op bedrijfstak is gebaseerd op die uit het Besluit activiteiten leefomgeving (juni 2017 versie Bal).

Onderdeel zoeksysteem Risico's van stoffen

De ZZS navigator geeft een algemene indruk van combinaties van ZZS groepen en de bedrijfstakken waarin ze voor kunnen komen. Er zijn gegevens toegevoegd uit de Emissieregistratie, REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën  -registraties en bronnen van Omgevingsdiensten. Het is mogelijk de resultaten van een zoekactie te bewaren.

Waar is de ZZS navigator te vinden?

Achtergrondinformatie over de ZZS navigator en de navigator zelf staan op de website van het RIVM. De website geeft ook uitleg over het gebruik van de ZZS navigator.