Kabels en leidingen

Voor sommige kabels en leidingen is het belangrijk deze op te nemen in het bestemmingsplan. Het gaat dan niet om de algemene nutsleidingen, maar om de leidingen waarbij bijvoorbeeld een veiligheidszone geldt. Of leidingen die een risico zijn als ze bij werkzaamheden geraakt worden.

Bepaalde leidingen moeten vanuit regelgeving of rijksbeleid in het bestemmingsplan. Dit is het geval bij bovengrondse hoogspanningslijnen en buisleidingen. Bij andere leidingen bepaald bevoegd gezag of dit wenselijk is.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Relevante leidingen

leidingen 300x100

Bepaalde buisleidingen en bovengrondse hoogspanninglijnen zijn planlologisch relevant. In andere gevallen bepaald bevoegd gezag.

Gevoelige functies

Groep mensen 300X100

Welke functies gevoelig zijn, hangt af van het type leiding.

Maatregelen

afstand houden leiding 300x100

De belangrijkste maatregel is afstand houden. Voorkom dat gevoelige functies te dicht bij de leiding komen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat regels om planologisch relevante leidingen te beschermen tegen beschadiging of functies binnen een zone uit te sluiten.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier het relevante beleid en de wet-en regelgeving voor leidingen.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.

Hoogspanningslijnen

hoogspanningsleidingen 300 100

Hier vindt u meer informatie over bovengrondse hoogspanningslijnen.

Buisleidingen

buizen_aangepast

Hier vindt u meer informatie over buisleidingen.