Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een inrichtingsplan te maken. Om dat inrichtingsplan te bereiken worden eigendommen geruild, op zo’n manier dat niemand er slechter van wordt.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. Meer informatie vindt  u in de flyer 'Stedelijke kavelruil (pdf, 1.4 MB)'.

Stimuleringsprogramma

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma gestart om stedelijke kavelruil bekend te maken. Er worden hulpmiddelen ontwikkeld die iedereen die zelf met gebiedsontwikkeling aan de slag wil, kan gebruiken. Door het ondersteunen van pilotprojecten wordt kennis en ervaring opgedaan met stedelijke kavelruil. Vanuit het stimuleringsprogramma worden de resultaten van de pilotprojecten gedeeld en beschikbaar gemaakt.


Uw onderwerpen

Klankbordgroep

Onder leiding van de heer Y.C.M.G.(Yves) de Boer is een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep bestaat uit een groep vertegenwoordigers van publieke, private en/of wetenschappelijke partijen. De leden stellen hun expertise, die relevant is voor het succesvol toepassen van stedelijke kavelruil, beschikbaar.

De klankbordgroep ondersteunt het stimuleringsprogramma en de pilotprojecten met de inbreng van deskundigheid. Pilotprojecten worden bezocht om een beter beeld te krijgen van de toepassing van het instrument en tegelijkertijd om kennisvragen van uitvoerende partijen te beantwoorden.

Via deze website wordt regelmatig verslag gedaan van de bevindingen en aanbevelingen van de klankbordgroep. Deze verslagen zijn te vinden bij publicaties.

Hebt u een vraag voor de klankbordgroep?

Heb je een vraag aan de klankbordgroep of wilt u weten hoe de klankbordgroep tegen een inhoudelijk vraagstuk aankijkt? Stuur uw vraag naar Guido Kuijer,  guido.kuijer@minienm.nl, secretaris van de klankbordgroep.