Enschede kop van Boulevard

Klik op foto voor groter formaatDe kop van de boulevard is een binnenstedelijk gebied met een herstructureringsopgave. In het gebied zijn veel verschillende functies. Naast infrastructuur en parkeerplaatsen zijn er ook woningen en (leegstaande) kantoorpanden. De gemeente onderzoekt welke methode het beste is om het gebied te ontwikkelen. Samen met meerdere eigenaren een ontwikkelplan gaan maken en ruilen of de herstructurering neerleggen bij één daadkrachtige partij?

Update okt 2017

Gezien het belang wat de gemeente hecht aan de ontwikkeling van deze belangrijke plek voor de stad en de grote infrastructurele opgave gaat de gemeente een actievere rol vervullen in de ontwikkeling van de Kop Boulevard. Inmiddels is in de gemeentelijke begroting een voorziening voorbereid voor de infra opgave.

De belangrijkste keuze van de afgelopen periode is dat er beter inzicht is in de rol die de gemeente wil vervullen in dit project. Het gaat om een sleutellocatie in de stad.

De belangrijkste lessons learned tot nu toe zijn:

  • Zorg voor een duidelijke keuze waarin sturingsfilosofie en sturingsinstrumenten bij elkaar passen
  • Zorg voor voldoende vertrouwen en mandaat van partijen aan tafel
  • Zorg dat verborgen agenda’s transparant op tafel liggen
  • Aan de markt overlaten betekent niet dat de overheid geen visie moet hebben op de must-haves en nice-to-haves van een ontwikkeling voor het algemeen belang. Wat is het wisselgeld?