Werkendam Biesboschhaven

Klik op foto voor groter formaatEen overschot aan ‘droge’ bedrijventerreinen en een grote behoefte aan meer ‘natte’ bedrijventerreinen met kade heeft geleid tot een plan waarbij op één van de droge bedrijventerreinen een nieuwe insteekhaven is gepland. Hiervoor is onder de bestaande en nieuwe ondernemers veel animo. De financiële businesscase is nog niet sluitend en wordt nu verder uitgewerkt. Kavelruil is een onderdeel van de businesscase.

Update okt 2017

Alle drie de gemeenteraden hebben groen licht gegeven om verder te gaan. De raden hebben kennisgenomen van de bandbreedte van het te verwachten financiële tekort. Het formele investeringsbesluit valt na 1-1-2019 als de gemeentelijke fusie is gerealiseerd.

De provincie stelt als eis dat de business case niet negatief mag zijn en biedt daarmee minder financiële ruimte dan verwacht. De provincie stelt ook hogere eisen aan de revolverendheid. Er mag wel geld achterblijven in het project, maar minder dan eerder gedacht. Wat dit precies inhoudt is nog onvoldoende duidelijk. Dit wordt nader uitgezocht. Ondanks deze onduidelijkheid gaat men volgens het raadsbesluit het plan uitwerken zodat er te zijner tijd ook een investeringsbesluit kan worden genomen.

Het project is nu in een fase beland waarin het van belang is om duidelijkheid te krijgen van de eigenaren. Het projectteam zou graag een intentieovereenkomst willen afsluiten met de eigenaren om het plan gezamenlijk te gaan uitwerken. Men heeft geleerd dat je als gemeente het proces niet helemaal naar je moet toe trekken. De betrokken bedrijven moeten zich bewust zijn dat het plan er niet zal komen als zij niet ook zelf initiatieven nemen.

Hiervoor is het nodig dat er een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld wordt. De taak van deze persoon is om de stap van visievorming naar uitvoering te maken. Dit betekent dat deze persoon met alle eigenaren in gesprek moet gaan om hun wensen te inventariseren en ook de onderhandelingen met hen moet gaan voeren.

Deze opdracht hiervoor zal gezamenlijk door partijen in het gebied verstrekt moeten worden.