Aangewezen Lokale en (boven)regionale projecten

Hier vindt u achtergrondinformatie over de op grond van artikel 2.18 Chw juncto artikel 2.19 Chw aangewezen of nog aan te wijzen lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis.