Wabo Bip Omgevingsvergunning van rechtswege

Als er geen tijdige beslissing op de aanvraag volgt is paragraaf 4.1.3.3 van de Awb van toepassing. (Zie artikel 3.1, lid 3, en artikel 3.9, lid 3, Wabo.)