Wabo Bip Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning in principe binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.9, lid 1, Wabo).