Gegevens aanleveren voor het Register

Vraag

Wat moet de gemeente doen om toegang te krijgen tot het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen om gegevens aan te leveren?

Antwoord

Om toegang te krijgen tot het Register moet de gemeente contact opnemen met de Landelijke Beheer Organisatie (LBO). De gemeente krijgt vervolgens een toegangscode, waarmee gegevens kunnen worden aangeleverd. Het LBO is bereikbaar via: lbo@risicokaart.nl. Met vragen over technische ondersteuning kunt u terecht bij de provinciaal coördinator of provinciaal functioneel beheerder van de risicokaart in uw provincie.