Het Register en de Risicokaart

Vraag

Wat is de relatie tussen Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en de Risicokaart?

Antwoord

De Risicokaart informeert burgers over alle, reëel te verwachten, calamiteiten die we kunnen verwachten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een luchtvaartongeval, overstroming, natuurbrand en brand in grote gebouwen. Een ongeval met gevaarlijke stoffen is hier ook een onderdeel van. Het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen beperkt zich tot informatie over laatstgenoemde situatie.