Doel van het Register

Vraag

Wat is het doel van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen?

Antwoord

Het doel van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen is het informeren van de burgers over risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen. Het gaat hierbij om transportroutes van gevaarlijke stoffen en bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan en/of bewerken.