Vakbekwaamheid

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Vakbekwaamheid (ook van toepassing via hoofdstuk 10, voorschrift 10.6.4)

PGS 15 schrijft in voorschrift 3.17.1 voor dat wanneer meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met die gevaarlijke stoffen een vakbekwaam persoon aanwezig moet zijn. Deze persoon moet speciale kennis hebben van het omgaan met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet blijken uit gevolgde opleidingen of aanwezige certificaten. De RI&E moet hier aandacht aan besteden. Met werkzaamheden wordt in dit verband bedoeld werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de opslag, zoals bijvoorbeeld het in- en uit een opslagvoorziening brengen van gevaarlijke stoffen.

Het gaat hierbij in essentie om het omgaan met en bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit is vooral arbo gericht. Essentieel is niet zozeer kennis van regelgeving van bijvoorbeeld de PGS 15, maar is de betreffende persoon in staat om de risico's op een juiste wijze in te schatten. Vragen als: Welke pbm´s moet ik waarvoor gebruiken? Welke dosis is gevaarlijk? Welke informatie haal ik uit een MSDS? moeten door de betreffende vakbekwame persoon kunnen worden beantwoord.

Cruciaal is in ieder geval dat deze personen aantoonbaar een opleiding of cursus hebben gevolgd die hiermee samenhangt (dus met een certificaat, hoeft niet per se examen) en dat dit in de RIE is vastgelegd.