PGS 15 - Algemene voorschriften

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Algemene voorschriften gelden voor alle opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Het gaat om het basisvoorzieningenniveau aanvullend op het Bouwbesluit en de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.

Daarnaast zijn voorschriften opgenomen voor het veilig inrichten en gebruik van opslagvoorzieningen en zijn voorzieningen.

Ook zijn maatregelen voorgeschreven voor het omgaan met incidenten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Als opslagvoorzieningen met een capaciteit van ten hoogste 10.000 kg aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 voldoen, is een toereikend beschermingsniveau bereikt. Let wel op dat hoofdstuk 4 al van toepassing kan zijn vanaf 1.000 kg ADR klasse 6.1 VP I (giftige stoffen).