Schematische weergave van typen inrichting

Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen 'inrichting' zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in drie typen inrichting: type A, B en C.

Uit het onderstaande schema, in combinatie met de wetteksten, volgt het type inrichting en of er een Omgevingsvergunning milieu nodig is. Uit de vervolgschema's per type inrichting volgt wat een bedrijf moet doen en of er een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is.

Het schema gaat er vanuit dat:

Schema type inrichting deel 1 Toelichting IPPC-installatie Type C - IPPC Toelichting Bor bijlage I Naar schema Type C Wettekst Activiteitenbesluit artikel 1.2 Naar schema Type A Naar schema Type B C: Inrichting, vergunning, bevoegd gezag