Informatiegestuurd toezicht centraal tijdens 3e netwerkbijeenkomst

Geïnformeerd toezicht was het centrale thema tijdens de 3e netwerkbijeenkomst energiebesparing op 26 september 2019. De nieuwe ondersteuningsregeling  'Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht' werd door Kenniscentrum InfoMil toegelicht. Bevoegde gezagen kunnen via een menukaart gericht de gewenste ondersteuning aanvragen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor € 5 miljoen beschikbaar.

RVO informeerde de deelnemers over de laatste stand van zaken rond de informatieplicht en gaf een toelichting op de informatie die men in de rapportages kan vinden. OD Achterhoek en ODNZKG presenteerden respectievelijk de Geoviewer en het Dashbord.

Impressie van de bijeenkomst

In de impressie van de netwerkbijeenkomst (docx, 740 kB) leest u meer over de verschillende onderwerpen. U vindt hierin ook de presentaties en links naar meer informatie.