Internetconsultatie: Berekening terugverdientijd erkende maatregelen en informatieplicht energiebesparing

De berekening van de terugverdientijd is nu vastgelegd in de Activiteitenregeling. Ook is nu in de Activiteitenregeling vastgelegd welke gegevens de drijver aan het bevoegd gezag moet aanleveren om aan de informatieplicht te voldoen.

U kunt tot en met 15 februari 2019 reageren op deze wijziging via de internetconsultatie.

Wat verandert er?

Het gaat om een wijziging van de Activiteitenregeling. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit omschrijft de plicht tot energiebesparing. In de Activiteitenregeling komen er na artikel 2.16 vier artikelen bij. Deze zijn een verdere uitwerking van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Voor de plicht tot energiebesparing zijn twee toevoegingen gedaan. Namelijk de informatieplicht en de rekenmethodiek van de terugverdientijd van de erkende energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht

Artikel 2.15 krijgt een aanvulling met de informatieplicht. De drijver is nu verplicht het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. Met deze informatie maakt het bevoegd gezag een inschatting of een bedrijf of instelling voldoet aan de plicht tot energiebesparing.

De internetconsultatie voor de toevoeging van de informatieplicht in het Activiteitenbesluit vond in april 2018 plaats. Hierover kunt u meer lezen in een eerder nieuwsbericht.

De uitwerking van de informatieplicht in de Activiteitenregeling ligt nu ter consultatie.

Rekenmethodiek terugverdientijd

Het gaat om een toevoeging van de rekenformule, de parameters die van belang zijn en welke waarden u hiervoor moet gebruiken. Ook geeft het artikel duidelijkheid over welke punten wel onderdeel zijn van de berekening en welke niet.

Waarom wordt de rekenmethodiek toegevoegd?

In artikel 2.15 is niet beschreven hoe de berekening voor individuele gevallen moet plaatsvinden en welke parameters daarbij van belang zijn. In de praktijk blijkt dat er verschillende methoden zijn. Dit maakt handhaving moeilijk. Er kan per inrichting discussie ontstaan.

Ook voor bedrijven en instellingen kan het onduidelijk zijn of bepaalde energiebesparende maatregelen genomen moeten worden of dat kan worden afgeweken van de erkende maatregelen systematiek.

Het gevolg is een ongelijk speelveld. Dit komt omdat sommige bedrijven en instellingen door verschillende berekeningen meer maatregelen moeten nemen dan andere bedrijven en instellingen.

De vaste rekenmethodiek maakt de handhaving voor het bevoegd gezag makkelijker. De discussieruimte over parameters en berekeningsmethode zal minder zijn. De eenduidige systematiek maakt ook de naleving door inrichtingen makkelijker.

Hoe kunt u reageren?

U kunt reageren op de website van overheid.nl waar u de internetconsultatie kunt vinden.

Hier vindt u als PDF-document:

  • De conceptregeling
  • Het integraal afwegingskader

Tot wanneer kunt u reageren?

U kunt reageren tot en met 15 februari 2019.