Bewerken van hout en kurk

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor het mechanische bewerken, reinigen, coaten en lijmen van hout, kurk en houtachtige voorwerpen.

Na selectie van een soort bewerking krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Houtbewerking