Op- en overslag

b
d
e
f
h
i
j
k
l
m
o
p
q
s
t
u
x
y
z
*

§ 3.4.3 Activiteitenbesluit

Autodemontage/ tweewielerdemontage

Composteren van groenafval

Gemeentelijk inzamelpunt

Niet aangewezen oppervlaktewater

RWZI