Opslaan van gassen anders dan propaan of propeen in tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van gassen anders dan propaan of propeen in tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden.

Uitleg van de activiteit

Een opslagtank voor gassen is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 150 liter.

De gassen waar het hier om gaat zijn:

  • zuurstof
  • kooldioxide (ook wel genoemd koolstofdioxide, koolzuur)
  • lucht
  • argon
  • helium
  • stikstof

De voorschriften voor het opslaan van zuurstof zijn van toepassing tot een maximale opslag van 100 m3 in één of meer opslagtanks. Voorschriften voor de opslag van LPG bij een LPG tankstation staan bij de activiteit LPG tankstation.