Opslaan van bodembedreigende, niet gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse tanks of betonnen constructies

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'opslag van bodembedreigende, niet gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse tanks'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bovengrens

De voorschriften zijn van toepassing op de opslag van bodembedreigende stoffen in:

  • ondergrondse tanks van metaal of kunststof met een inhoud niet groter dan 150 m3
  • betonnen constructies die geheel of gedeeltelijk ondergronds liggen

Bodembedreigend

De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, bijlage 2 deel 3 van de NRB).

Niet van toepassing

De voorschriften zoals hier beschreven zijn niet van toepassing op de ondergrondse opslag van