Heeft het Activiteitenbesluit gevolgen voor de ruimtelijke ordening?

Vraag

Heeft het Activiteitenbesluit gevolgen voor de ruimtelijke ordening?

Antwoord

Ja. Uit jurisprudentie blijkt dat het Activiteitenbesluit gevolgen heeft voor het realiseren van woningen, kantoren en andere objecten in de omgeving van bedrijven. Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, die locaties voor woningen of recreatie vastleggen in een gebied waar zich ook bedrijven bevinden.

Het bevoegd gezag moet bij het opstellen van ruimtelijke plannen de gevolgen van het Activiteitenbesluit betrekken. Kort gezegd komt dit erop neer dat het ruimtelijk plan moet waarborgen dat voldoende afstand is tussen het bedrijf en de gevoelige omgeving.