Systematiek van het Activiteitenbesluit uitgelegd

Dit onderdeel gaat in op de systematiek van de milieuregels van het Activiteitenbesluit. De pagina eerste kennismaking helpt u op weg. In de andere onderdelen gaan we dieper in op verschillende juridische aspecten.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan u helpen bij de vraag welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.